Smågrise

Den 12. januar blev der født et kuld sortbrogede grise.