Efterårsdag på Karensminde.

Roer er ikke som før i tiden et foder man bruger til  at fodre kvæget  med ret mange steder, men på Karensminde  indgår roerne i vinterfodret.

Derfor blev  roerne  taget  op, og samlet i en roekule, onsdag den 7.november.

Elever fra Landbrugsskolen hjalp til, sammen med bestyreren og frivillige fra Karensmindes Venner.

Køerne er kommet på stald, hestene og gederne bliver ikke bundet ind, da de har mulighed for at gå ind.

Se Video optaget af Kaare Sandal Nissen