Renovering stald og lade. 2017- 2018

Der er bevilget penge til renovering af stald og lade.

Der er startet på  første etape, nemlig  laden, halm og stænger er fjernet, så det bliver, som det var oprindeligt, uden loft.
Til støtte af ydermurene bliver der støbt stolper ned indvendig.

Taget udskiftes med tagpap

Anden etape, stalden, starter i eftersommeren, her skal den østvendte port sættes tilbage, som den var oprindelig, den får samme udseende, som den vestvendte port, ligeledes bliver kvistene sat tilbage til oprindelig form, med en runding.

Taget udskiftes med strå.

Lade.

Stald.