Stuehus før og efter nyt stråtag, skorstene og gesims 2017