Program

 

Museumsgården Karensminde.

Juni.

Generalforsamling.

Den udsatte generalforsamling i Karensmindes Venner afholdes 

onsdag  den 16.jun  2021 kl. 19:00 på Museumsgården Karensminde.

Vi følger gældende regler for covid - 19

Derfor er tilmelding nødvendig.  på tlf. 75 32 23 45 inden den 12 juni

Oplys venligst hvor mange i kommer.

1.Valg af dirigent. + 2 stemmetællere
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virksomhed.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne kalenderår.
4. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 8 dage før)..
5. Valg til bestyrelse.

          A) I år vælges 3 personer
          På valg er Elna Sørensen, Kristian Møller Pedersen og Ole Mols  
          B) Valg af 2  suppleanter.

6. Valg af revisorer.
7. Fastsættelse af kontingent for 2022.
8. Eventuelt.

 

Efter kaffen  er der orientering fra museet.

Med venlig hilsen Bestyrelsen.

   

Uge 27.

Ugens tema er 'Fra jord til bord'; madens vej fra marken til maven               

Tirsdag den 6. juli

11.00 -          : Introduktion til gamle lege ved museumsvært. Herefter fri leg

10.30 - 15.00: Får - 360 grader rundt om fåret som husdyr. Vi steger et lam.

11:30 - 12.00: Miniomvisning ved museumsvært med fokus på ugens tema.

11.30 - 12.30: Med le i engen.

12.30 - 14.30: Se soen dase! Udendørs grisefold.

13:00 - 16:00: Aktiviteter i værkstederne: prøv at smede et hjerte eller lær, hvordan man laver arbejdsredskaber i træværkstedet.

13.00 - 14.00: Vi kører høet hjem.

13.30 -          : Introduktion til gamle lege ved museumsvært. Herefter fri leg!

13.30 - 15.30: Musikanterne skaber en god stemning til arbejdet.

14:30 - 15:30: Dyrene fodres

Kaffestuen og Vaffelhuset er åbent.

Onsdag den 7. juli:

11.00 -          : Introduktion til gamle lege ved museumsvært. Herefter fri leg!

10.30 - 15.00: Får - 360 grader rundt om fårets lune uld. Vi filter, farver og garver skind.

11:30 - 12.00: Miniomvisning ved museumsvært med fokus på ugens tema.

11.30 - 12.30: Med le i engen.

12.30 - 14.30: Udendørs grisefold.

13:00 - 16:00: Aktiviteter i værkstederne: prøv at smede et hjerte eller lær hvordan man laver arbejdsredskaber i træværkstedet.

13.00 - 14.00: Vi kører høet hjem.

13.30 -          : Introduktion til gamle lege ved museumsvært. Herefter fri leg!

14:30 - 15:30: Dyrene fodres

16:00 - 18:00: Guidet tur i hestevogn rundt i kulturlandskabet og fællesspisning. Husk  forudbestille senest kl. 15.30 dagen forinden.

Kaffestuen og Vaffelhuset er åbent.

Uge 28:

Ugens tema er 'Fra le til traktor'; om dengang oldefar fik sin første traktor

Tirsdag den 13. juli og onsdag den 14. juli.

11.00 -         : Introduktion til gamle lege ved museumsvært. Vi afholder konkurrencer med historisk perspektiv til andelsbevægelsen; klarer man sig bedst, når man er flest? Herefter fri leg!

10.30 - 15.00: Åben garage! Vi viser vognparken og taler om overgangen til det industrialiserede landbrug.

11.30 - 12.00: Miniomvisning ved museumsvært med fokus på ugens tema.

10.00 - 16.00: (NB: onsdag 10.00-18.00) Byg en andelsby.

10.00 - 16.00: Ponyridning; om dengang oldefar fik traktor og børnene fik kæledyr.

13.30 -          : Introduktion til gamle lege ved museumsvært. Konkurrencer. Herefter fri leg!

13.30 - 15.30: (NB: Kun tirsdag) Musikanterne underholder.

16.00 - 18.00: (NB: Kun onsdag!) Guidet tur i hestevogn rundt i kulturlandskabet og fællesspisning. Husk  forudbestille senest kl. 15.30 dagen forinden.

Kaffestuen og Vaffelhuset er åbent.

Uge 29.

Ugens tema er 'Fra jord til bord'; madens vej fra køkkenhaven til maven

Tirsdag den 20. juli og onsdag den 21. juli.

10.30 - 15.00: Vi er i haven og laver lækkerier af havens bær og frugter.

11.00 - 11.30: Miniomvisning ved museumsvært om ugens tema.

12.30 - 14.30: Se soen dase! Udendørs grisefold.

13.00 - 16.00: Aktiviteter i værkstederne: prøv at smede et hjerte eller lær, hvordan man laver arbejdsredskaber i træværkstedet.

13.30 - 15.30: (NB: Kun tirsdag) Musikanter gør arbejdet til en fest.

14.00 - 14.30: Miniomvisning ved museumsvært om ugens tema.

10.00 - 16.00: Bier - 360 grader rundt om bien og dens gyldne honning.

16.00 - 18.00: (NB: Kun onsdag) Guidet tur i hestevogn rundt i kulturlandskabet og fællesspisning. Husk at forudbestille senest kl. 15.30 dagen forinden.

Kaffestuen og Vaffelhuset er åbent.

Uge 30.

Dagens tema er 'Køn, grænser og normer'; hvem gjorde hvad og hvorfor?

Tirsdag den 27. juli.

10.00 - 15.00: Intro og leg om køn og grænser.

10.30 - 11.30: Malkning og forarbejde af mælk til rygeost.

10.00 - 14.00: Vi kløver og stabler brænde.

11.00 - 16.00: Introduktion til gamle lege ved museumsvært. Findes der drengelege og pigelege? Herefter fri leg.

11.30 - 12.00: Miniomvisning ved museumsvært med fokus på ugens tema "Køn"

11.30 - 14.00: Vi vasker tøj, laver håndarbejde og taler om kønsroller i gamle dage og nu. Er nogen bedre til at vaske tøj, sy eller strikke end andre? Og har det i fald noget at gøre med om man er dreng eller pige? Vi inviterer jer med i vores uformelle undersøgelse. Her er ingen vindere eller tabere - kun rent tøj!

12.00 - 14.00: Vi arbejder i haven og i marken.

13.00 - 15.30: Se vores maskinpark! Skru på en traktor!

13.00 - 15.30: Snit en kniv med snittekniv i træværkstedet.

13.30 -          : Introduktion til gamle lege ved museumsvært. Findes der drengelege og pigelege? Herefter fri leg.

13.30 - 15.30: Musikanterne gør arbejdet til en fest.

14.00 - 14.30: Miniomvisning ved museumsvært om ugens tema. "Køn"

15.00 - 16.00: Klargøring af engvandingskanalerne - grundlaget for Karensmindes succes med traditionelt landbrug i 1800-tallet.

Hestevognen kører hele dagen pris kr. 20.

Entré til Museumsgården Karensminde kr. 40, børn under 18 år gratis.

Kaffestuen og Vaffelhuset er åbent.

Dagens tema er 'Fra le til traktor'; om Andelsbevægelsen og fordelene ved fællesskab

Onsdag den 28. juli.

11.00 -         : Introduktion til gamle lege ved museumsvært. Vi afholder konkurrencer med  historisk perspektiv til andelsbevægelsen; klarer man sig bedst, når man er flest? Herefter fri leg!

10.30 - 15.00: Åben garage! Vi viser vognparken og taler om overgangen til det industrialiserede landbrug. Kom og skru på de gamle maskiner med værktøj og olie.

11.30 - 12.00: Miniomvisning ved museumsvært med fokus på ugens tema.

10.00 - 16.00: Byg en andelsby.

10.00 - 16.00: Ponyridning; fokus på dengang oldefar fik traktor og børnene fik kæledyr.

13.30 -  16.00: Introduktion til gamle lege ved museumsvært. Konkurrencer. Herefter fri leg!

16:00 - 18:00: Guidet tur i hestevogn rundt i kulturlandskabet og fællesspisning. Husk at forudbestille senest kl. 15.30 dagen forinden.

Hestevognen kører hele dagen pris kr. 20. 

Entré til Museumsgården Karensminde kr. 40, børn under 18 år gratis.

Kaffestuen og Vaffelhuset har åbent.

Søndag den 1 August.

Høstdag.

10.30 - 12.00: Høstdag i marken.

11.00 -          : Introduktion til gamle lege ved museumsvært. Herefter fri leg!

12.00 - 12.15: Vi går hjem fra marken til æbleskiver og fællessang.

12.30 - 13.00: Miniomvisning ved museumsvært med fokus på ugens tema.

12.00 - 13.00: Vi tærsker kornet på gammeldags manér vha. tærskeværk og hestegang.

13.00 - 14.00: Vi går i marken og høster.

13.30 -          : Introduktion til gamle lege ved museumsvært. Herefter fri leg!

14.00 - 15.00: Vi tærsker kornet på gammeldags manér vha. tærskeværk og hestegang.

14.00 - 15.00: Folkedans

Hestevognen kører hele dagen pris kr. 20. 

Entré til Museumsgården Karensminde kr. 40, børn under 18 år gratis.

Kaffestuen og Vaffelhuset er åbent.

Uge 31.

Ugens tema er 'Fra jord til bord'; når marken mejes og høet høstes

Tirsdag den 3. august. Vi høster videre.

10.00 - 15.00: Korn - 360 grader rundt om kornets bearbejdning og brug; kornposer og mad med med korn.

10.30 - 12.00: Vi går i marken og høster.

11.00 -         : Introduktion til gamle lege ved museumsvært. Herefter fri leg!

10.30 - 14.00: Ølbrygning.

12.30 - 13.00: Miniomvisning ved museumsvært med fokus på ugens tema.

12.00 - 13.00: Vi tærsker kornet på gammeldags manér vha. tærskeværk og hestegang.

13.00 - 14.00: Vi går i marken og høster.

13.30 -          : Introduktion til gamle lege ved museumsvært. Herefter fri leg!

14.00 - 15.00: Vi tærsker kornet på gammeldags manér vha. tærskeværk og hestegang.

14.00 - 14.30: Miniomvisning ved museumsvært om dagens tema.

Hestevognen kører hele dagen pris kr. 20. 

Entré til Museumsgården Karensminde kr. 40, børn under 18 år gratis.

Kaffestuen og Vaffelhuset er åbent.

12. September Historisk Dyreskue.

Nærmer info følger.