Byggeri af Hestehus fra 1. august til 8. september 2014

Der, hvor huset skal ligge, stod  der nogle store grantræer, som er blevet fældet.

17 byrådspolitikere har stillet deres arbejdskraft til rådighed i anledning af frivillighedsdag.

Per Nyhus er en af dem, og den 1. august fjernede han trærødderne og muldjorden .

Billede: